ҮҮЛЭН ТОГТОЛЦОО

 • Програмыг компьютер дээр суулгах шаардлагагүй.
 • Тоног төхөөрөмж, сервер худалдан авах шаардлагагүй.
 • Засвар үйлчилгээ, суурилуулалтын зардал байхгүй.
 • Интернэттэй орчинд хаанаас ч компьютер, гар утас, таблетаар холбогдон ажиллаж болно.
 • Мэдээллийн багтаамж хязгаарлахгүй.
 • ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

 • Танай төсөл, байгууллагын бүх ажиллагсад, харилцагчдын хамтын ажиллагаанд шинэ давуу талуудыг бий болгоно.
 • Танай төсөл, байгууллагын үйл ажиллагааг улам сайжруулахад чиглэсэн шинэчлэл сайжруулалтыг та бүхний оролцоотойгоор хамтран хэрэгжүүлнэ.
 • ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТУСЛАХ

 • Танд асуудал тулгарвал бид утас, и-мэйл, чатаар техникийн тусламж үзүүлнэ.
 • Програм хангамжийг бүх шинэчлэлүүд автоматаар үнэ төлбөргүй хийгдэнэ.
 • СУРГАЛТ

 • Системийн хэрэглэгчдийг сургах үйл ажиллагааг бид хариуцна.
 • Оффис болон төслийн талбайд сургалт зохион байгуулах боломжтой.
 • Хэрэглэгчийг видео хичээл болон гарын авлагаар хангана.
 • ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

 • Системийг нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд маш бага хугацаа шаардлагатай.
 • Нэвтрүүлэлтийн шатанд шаардлагатай бүх дэмжлэгийг бид үзүүлдэг.
 • Нэвтрүүлэлтэнд ямар нэгэн нөөц шаардлагагүй.
 • Шинээр нэмэгдсэн модулиудыг шууд хэрэглээндээ нэвтрүүлэх боломжтой.
 • ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР

 • Програмын бүх цэсүүд монгол хэл дээр тул хэлний бэрхшээл тулгарахгүй.
 • Програмын модулиуд нь ойлгомжтой энгийн байхаар хийгдсэн.
 • АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

 • Хэрэглэгчийн мэдээлэл дата төвийн сервер дээр хадгалагдаж байх бөгөөд өөр сервер дээр давхар хуулагдаж байдаг.
 • Sitelock хамгаалалтын систем ашигладаг.
 • SSL Сертификатаар хамгаалагдсан.
 • ЦАГ ХЭМНЭНЭ

 • Автомат сануулга, и-мэйл, мессеж сонордуулга зэрэг нь таны цагийг хэмнэнэ.
 • Ажлын зураг болон бичиг баримтын хамгийн сүүлийн шинэчлэлүүд нь таны гар дор байх тул та хэзээ ч мэдээллээс хоцрохгүй.
 • Төрөл бүрийн баталгаажуулалтыг цаг алдалгүй хийх, шийдвэр гаргах боломжууд бий болгосон нь таны цаг хугацааг хэмнэнэ.
 • ОЛОН ХЭЛТЭЙ

 • Олон хэл дээр хөрвөх боломжтой учир олон улсын төсөл дээр ашиглах боломжтой.
 • Хэрэглэгчээр нь ялгаж хэлийг нь өөрчлөх боломжтой.
 • ХЯЗГААРГҮЙ ХЭРЭГЛЭГЧИД

 • Хэрэглэгчийн тооноос хамаарсан нэмэлт зардал байхгүй.
 • Туслан гүйцэтгэгч болон харилцагчдаа системд бүртгэн хэрэглүүлэх боломжтой.
 • IOS, ANDROID

 • Iphone, Ipad , Android бүх төрлийн утас таблет дээр ашиглах боломжтой.
 • Интернетгүй орчинд ч гар утас, таблетнаас ажлаа явуулах боломжтой бөгөөд интернэттэй орчинд ормогц мэдээллүүд автоматаар шинэчлэгдэнэ.
 • Lightbulb

  ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

 • Бид програмаа тасралтгүй хөгжүүлсээр байх болно.
 • Програмын шинэчлэл, хөгжүүлэлт үнэ төлбөргүй.
 • Хэрэглэгчийн хүсэлтээр өөрчлөлтүүд хийгдэж болно.

  • blue

   PMIS СИСТЕМД ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО ХЯЗГААРЛАХГҮЙ, ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ШИНЭЧЛЭЛҮҮД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ, МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН БАГТААМЖ ХЯЗГААРГҮЙ.

  ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ТӨЛБӨРГҮЙ.
  IOS & ANDROID  ТӨЛБӨРГҮЙ. ДАТА БАГТААМЖ ХЯЗГААРГҮЙ. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ, СУРГАЛТ ТӨЛБӨРГҮЙ.
  ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО ХЯЗГААРГҮЙ. ЛИЦЕНЗИЙН БОЛОН НЭМЭЛТ ТӨЛБӨР БАЙХГҮЙ. СЕРВЕР БОЛОН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР БАЙХГҮЙ. ХАРИУЦАЖ АЖИЛЛАХ ПРОГРАМИСТ ШААРДЛАГАГҮЙ.